พิธีทำบุญโรงงานสาขาบางกะดี

01-10-2016 02:39 PM

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ชบาบางกอก จำกัด ได้ร่วมกันทำบุญเปิดโรงงานสาขาบางกะดี ณ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อความเป็นศิริมงคลในการดำเนินกิจการ

Related News

Back to top